Rose Alliance värdegrund:
1. Sexarbete är arbete och ska ha samma arbetsrättsliga skydd som andra arbeten.
2. De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om allas lika värde.
3. Sexarbetare äger den absoluta rätten att tala i egen sak.
4. Vi respekterar sexarbetares mångfald av erfarenheter och åsikter samt rätten till anonymitet och integritet.
5. Rose Alliance är emot all kriminalisering av sexuella handlingar mot ersättning som sker mellan samtyckande, myndiga personer samt kriminalisering av tredje part.*
6. Rose Alliance är emot alla former av tvång, våld, sexuellt utnyttjande samt arbete under slavliknande förhållanden.

>> Se mera info: Var med och stötta kampen för att alla har rätt till trygghet och skyldigheter.